Kjente samiske eventyr for de minste

I aktivitetsboksen Ádji – Máinnasteapmi er det samlet 28 kjente samiske eventyr med fargerike bilder.


Til hvert eventyr er det forslag på ulike aktiviteter som kan brukes for at barna blir kjent med eventyrene.

Gjennom eventyrformidling gir vi inspirasjon til lek, dramatisering, sang og joik, og for selv å improvisere eventyr og joik.

La barnet ta del i vår tradisjon med eventyrformidling!

0071 kort 30071 kort 60071 kort 100071 kort 11

Kontakt