Šiellaspeajal («Amulettspeilet»)

Dikt for ungdom

Boka inneholder 65 dikt på nordsamisk.

De fleste diktene er mytiske dikt der forfatteren også har lagt til elementer fra bl.a. sjamanismen. Boka inneholder dikt om ære og aktelse, kjærlighetsdikt og andre eksistensielle dikt. Forfatteren leker også med ord og allitterasjoner.


I sine mytiske dikt beskriver forfatteren mytiske vesener, som f.eks. Havfruen som bare viser seg for utvalgte, eller Áijon áigá («forutsigelser for lenge siden») som det ikke gis forklaringer til.

Karen Anne Buljo

Forfatter Karen Anne Buljo

Forfatteren har skrevet dikt som inneholder elementer fra sjaman­ismen som f.eks. diktene «Áimmu diibma» («Sfærens tid») og «Nagir­várrái» («Til Drømmelandet») som er drømmelandskapet for samiske barn hvor det også kan finnes byer og skikkelser fra andre sfærer.

I diktene om ære og aktelse beskriver forfatteren områder og folk, som f.eks. i «Áisároaivi»-diktet, der diktets ego ønsker å synge om og beskrive dette området.

I kjærlighetsdiktene beskriver forfatteren kjærlighetens ulike sider, som f.eks. i diktet «Almmi ráidalas» («Himmelstigen») der diktets ego ønsker seg himmelstigen for å hente ned stjerner til sin kjære, som kan brukes som pynt på belte.

I sine eksistensielle dikt beskriver forfatteren menneskets sider slik som i diktet «Čavčča beallái» («Mot høst») der høsten er som et nydelig metafor for å beskrive livets ende reise, og i diktet «Chicago sohkarheajat» («Chicagos sukkerbryllup») vil diktets ego invitere 200 stemmer til å joike. Dette diktet er en hyllest, men også et håp om at verdens religioner skal forenes i fred.

I diktet «Bealli» («Halvpart») leker forfatteren med ord i haikustil.

Inga-Wiktoria Påve har illustrert omslagsbildet i boka.

Kontakt