Johkafanas-plakat

I for­bind­else med sam­isk språk­uke har Davvi Girji laget Johkafanas-pla­kat­en.

Plakaten Johkafanas kan man henge på veg­gen og sam­tid­ig lære elve­båt­ter­mi­no­lo­gi.


Plakatens inspira­sjons­kilde og ut­gangs­punkt er Sverre Sombys bok Johkafanas (1987, Sámi oahpahusráđđi).

Kontakt