Sommerferie

15. juli–9. august

Ordrer effektures ikke.

Áige – Jeaggejávrri čiekŋalasat

Jeaggejávrri čiekŋalasat (‘Áige – Myrvannets dybder’) er en fortelling om Áiges reise i den samiske mytologiverdenen. I fortellingen får leseren være med når Áige konkurrerer med vårsolas første stråle og når Áige dukker ned i Dødsriket for å lete etter barndomsvennen sin. Reisen lykkes fordi Áige har god kjennskap til spøkelser, mytiske dyr og andre kraftfulle vesener.


Fortellingen Jeaggejávrri čiekŋalasat viser til en solid sammenheng mellom natur, kreativitet, dristighet, og mytiske krefter som bestandig har hørt til det samiske. Før i tiden prøvde man å kvele disse, men det karakteristiske i Áige-fortellingen hentes fra den tradisjonelle kunnskapen om å aldri gi opp, som liksom noe som skal være en sannhet for evig tid. Boka forfører leserne med sjamanistiske krefter, slik at de føler en dragning inn i en parallell verden.

Ante Aikio

Forfatter Ante Aikio

Foto: Niina Brandth

Første boka til den samiske forfatteren Ante Aikio Jeaggejávrri čiekŋalasat ble utgitt på finsk i 2014, og er nå oversatt til samisk.

– Det er bra at boken oversettes til nordsamisk, fordi den da blir publisert på det språket som er det opprinnelige språket i bokas verden, sier forfatter Ante Aikio.

Njávešeatni

Njávešeatni

Háhtešeatni

Háhtešeatni

Forlaget Davvi Girji i Karasjok tror Aikios fantasiroman er en bok med et populært tema og tiltalende fortellerstil, både for unge lesere og andre som er interessert i samisk mytologi. For samisktalende lesere vil kanskje personene og eventyrfigurene i boka være kjente, og de vet eksempelvis hva Njávežan og Háhtežan er, men fortellingen er ikke tidligere fremstilt på denne måten.

– Vi vil at samisktalende lesere får lest bøker, med samisk kultur som bakteppe, på morsmålet sitt. Jeaggejávrri čiekŋalasat passer godt til dette både tematisk og i forhold til moderne fortellerstil.

Boken har fått ros i Finland og det blir sagt at dette er en spennende bok å lese. Davvi Girji har fått de to kjente språkekspertene og oversetterne Inga Guttorm og Pekka Sammallahti til å oversette boka fra finsk til samisk.

Stállu

Stállu

Čáhcerávga

Čáhcerávga

Kontakt