Gi barna en lærerik og morsom sommeropplevelse

Forskerfabrikken – Energimysteriet

Vi er stolt støtte­spiller av Forskerfabrikkens Sommerlab som arran­ge­res over fem dager i sommer­ferien.


Bestill plass i dag

Her får barna forske på energi gjen­nom kule eks­peri­men­ter, kode­knekk­ing, mys­tiske opp­gaver og mye mer. Bli med på en ufor­glem­me­lig som­mer­opp­lev­else bestill plass i dag.

Kurset går over en uke i august (9.–13.8.) og passer perfekt for barn som skal begynne i 5.–7. klasse til høsten.

Kontakt