Inga Ravna Eira er nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2021

Gáhttára Iđit er nomi­nert til prisen for beste bok for voksne i 2021.

Inga Ravna Eira

Foto: Michal Aase / Davvi Girji

Forfatter Inga Ravna Eira har fulgt spor­ene bak­over i tid, for å finne verdier som kan trøste oss og få oss til å føle oss trygge.


Vi må stoppe opp og tenke på hvilke kon­se­kvenser klima­end­ring­ene skaper for oss i frem­tiden.

«Driving av rein» diktet hand­ler om å drive en rein­flokk, «Hvit simle» diktet beskriver en sol­skinns­dag på vidda, diktet «Gudene vendte om jorda» for­teller om hvor­dan frem­mede fant frem til våre skatter, i diktet «Silhuett­steinen» kom­mu­ni­se­rer egoet med offer­steinen. Diktet «Hjertet banket» hand­ler om for­fed­re­nes befal­ing om å ta vare på og beskytte jorda, diktet «Gudenes krefter» for­tel­ler hvor­dan gud­ene kan vise sine krefter, «Jeg klarte det» diktet gjør dikt­ets ego opp­merk­som på verdi­ene, diktet «Doggi lágga» hand­ler om tarm­ene, og diktet «Min skaper holder» dikt­ets ego en takke­tale for at livet frem­deles over­lever.

Inga Ravna Eira

Bor i Karasjok. Hun er nå pen­sjon­ist, men har hele livet jobbet som lærer. Hun er for­fatter, over­setter og joiker.

Hennes første bok var Guovdageainno mánát máinnastit (Barn fra Kautokeino forteller), som ble utgitt i 1979. Siden da har hun utgitt titalls ulike pro­dukter i mange for­skjell­ige sjangre.

Inga Ravna har i til­legg – selv eller sam­men med andre – for­fattet lære­mid­ler til både grunn­skole og vid­ere­gå­ende skole. Hun har også over­satt både bøker og tekster til sam­isk og også til norsk.

Utvalg av hennes bibliografi

Mellet
eadni ganjaldii mu fuolppuid
Jidnes skálkošeapmi
Čuollogeađgi
Gáhttára iđit – Vokterens Morgen – The Guardian’s Dawn

Lenker

Kontakt