Sommerferie

15. juli–9. august

Ordrer effektures ikke.

Den kultursensitive samiske skolen

Kultursensitiiva sámi skuvla (‘Den kultursensitive samiske skolen’) tar for seg de samiske skolenes undervisningsopplegg i et kultursensitivt perspektiv. Boken presenterer og forklarer grundig om kultursensitiv forskning i den samiske skolen og legger frem forskningsresultater.


Boken er basert på Pigga Keskitalos doktoravhandling, som tar for seg organiseringen og læreplanen til den samiske skolen i Norge. Denne ble publisert på finsk i 2010 ved Samisk høgskole. Bokens innhold er en tilpasset introduksjon som ser på den kultursensitive situasjonen for samiskopplæringen og tar for seg undervisningopplegg.

I alle land, hvor samer bor, pågår det tiltak for å utvikle samiskopplæringen. Boken skal være en støtte og motivasjon for skoleutviklingstiltak samtidig som den gir informasjon om samiskopplæringen i Norge.

Boken passer blant annet for studenter, lærere, politikere og samiske foreldre, for alle som interesserer seg for problemstillingene og utviklingsmulighetene innenfor samiskopplæringen.

I boka undersøker forfatter bl.a. disse faktorene:

Hvordan lykkes undervisningen med å motivere barn og ungdom slik at de blir aktive og kreative i samfunnet? Hvordan forbereder skolen elevene med tanke på å stille spørsmål og være nysgjerrige? Hvordan lykkes skolen med å fremme elevenes forståelse, muntlige og skriftlige ferdigheter samt evner og styrke? Har skolen lykkes med å tilrettelegge læringen slik læreplanene oppfordrer til? Denne boka gransker tilretteleggingen for læring i den samiske skolen, gjennom et kultursensitivt ståsted. Boka er også et eksempel for hvilke felt som hører til forskningen av samisk skole.

Forfatteren

Pigga Keskitalo

Pigga Keskitalo

Pigga Keskitalo (f. 1972) er førsteamanuensis på lærerutdanningen ved Samisk høgskole og dosent i oppdragelsesvitenskap ved Universitetet i Helsinki. Hun har doktorgrad i pedagogikk ved Lappi universitet i 2010. I doktoravhandlingen tok hun for seg samiske skoler og læreplanen. Keskitalo har fra 1999 av jobbet med samisk lærerutdanning. Hun er oppvokst i Nuorgam i Tanadalen. Keskitalo har publisert bøker og artikler om opplæring. Hun ledet masterutdanningen for samiske grunnskolelærere 1–7 og 5–10 og rammeplanutvalget i 2016, og leder nå masterutdanningene som startet opp i 2017.

Kontakt