Fra viddas idyll til slagmarken

– I august 1939 hadde jeg avtjent min verne­plikts­tjeneste og kunne reise hjem til Kautokeino. Men våren 1940 var jeg igjen på Altagård i full mili­tær ut­rust­ning. Nå var jeg ikke kommet hit for moro skyld og øvelser, men for å for­berede meg til krig!


– Tyske tropper hadde angrepet Norge 9. april og kommet seg nord­over helt til Narvik. Og ryktene ville ha det til at fienden skulle enda lengre nord. Nå skulle Nord-Norges små avdel­inger beordres til krig mot verdens mektigste krigs­makt. Dette hørtes ut som Bibelens fortelling om David og Goliat.

Slik forteller Nils Isak Mathisen Hætta om sine krigs­opp­lev­elser i 1940 til sin bror Anders, som har skrevet minnene i bok­form. Da den samisk­språk­lige boka ble utgitt i 1991, var det første gang man kunne lese om en samisk soldats opp­level­ser og tanker under andre verdens­krig. Nå gjen­for­tell­es histo­rien i norsk språk­drakt.

Kontakt