En ny søvndyssende bok for barn

Elle Ele­fanten går igjen­nom den magiske skogen som leder til søvn. På veien til sove­plassen møter hun ulike even­tyr­fi­gurer.


Elefánttaš mii nu háliidii nohkkat er den andre boka av tre bøker i den søvn­dyss­ende bok­serien for barn. Den første boka i serien er Kaniinnaš mii nu háliidii nohkkat.

For­eldre har i alle tider prøvd ut ulike tek­nik­ker for å få barna til å sovne. Den svenske for­fatt­eren Carl-Johan Forssén Ehrlin har skre­vet ulti­mate god­natt­his­to­rier som nær­mest garan­tert får barnet ditt til å sovne av. I boka brukes det psy­ko­logiske tek­nik­ker som skal hjelpe barnet med å sovne av fort­ere og sove bedre om natta. Trikset er å legge trykk på ord og set­ninger, gjespe og si barn­ets navn.

Kontakt