Geađgeloddi («Steinfuglen»)

Novellesamling for voksne

I denne novelle­samlingen svinger forfatter Risten Sokki seg gjennom novellene fra Pil og bue til Same­tinget, hun spiler ulve­skinnet fast i veggen, knuser stein­fuglen, forbarmer seg over et høst­barn og for­banner de jævla adjek­tivene. Deretter besøker hun fisker­mannens datter og flyr igjen høyt opp under Aurora Borealis, før hun lar seg falle ned og lander på roten av Gassa­njárga, der hun undrer seg over pakken som Post-Hans leverer og drømmer om Álle­geađgi.


Geađgeloddi («Steinfuglen») er en novelle­samling på nord­samisk, bestå­ende av 10 noveller som er skrevet på grunn­lag av histo­riske og nåtidens hend­elser.

Novellene kan leses en og en, men det er en rekke hendelser som krysser og snor seg inn i flere noveller, og knytter disse sammen til en bue, som gir leseren et helhet­lig bilde av de ulike hand­lingene.

Temaer i novelle­samlingen er hentet fra livet, og der er tekster om sorg, kjærlighet, død, fødsel, vold­tekt og over­grep, barns oppvekst på barne­hjem, og om noen som vender tilbake til Sápmi som voksne.

Risten Sokki

Foto: Risten Sokki

Risten Sokki har selv illust­rert bokens omslag. Hennes mor, Inga Berit Karen Hætta Sokki har skrevet bokens tittel med sin egen hånd­skrift.

Kontakt