Karen Anne Buljo er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2019

Šiellaspeajal (Ikonene i speilet) er nominert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2019.

Inga Ravna Eira

Foto: Marie Louise Somby, Árvu

Forfatter Karen Anne Buljo viser sine mangfoldige kunstneriske evner gjennom mytiske dikt der hun beskriver mytiske vesener med elementer fra bl.a. sjamanismen. Gjennom diktene sine ærer og akter forfatteren sine områder og folk, og hun beskriver også ulike sider ved kjærligheten i diktene sine. Forfatteren skriver også eksistensielle dikt der hun beskriver menneskets ulike sider. Forfatteren leker med ord og alitterasjoner i diktene sine.


I sine mytiske dikt beskriver forfatteren mytiske vesener, som f.eks. Afruvvá (Havfruen) som bare viser seg for utvalgte.

Forfatteren har skrevet dikt som inneholder elementer fra sjamanismen som f.eks. i diktet Nagirvárrái (Til Drømmelandet) hvor det også kan finnes byer og skikkelser fra andre sfærer.

Šiellaspeajal s. 28–29

I kjærlighetsdiktene beskriver forfatteren kjærlighetens ulike sider, som f.eks. i diktet Almmi ráidalas (Himmelstigen) der diktets ego ønsker seg himmelstigen for å hente ned stjerner til sin kjære, som kan brukes som pynt på belte.

I diktene om ære og aktelse beskriver forfatteren områder og folk, som f.eks. i diktet Áisároaivi, der diktets ego ønsker å synge om og beskrive dette området. Når forfatteren drømmer om Áisároaivi, da stopper tiden opp.

Karen Anne Buljo

Karen Anne Buljo er multikunstner. Hun er både forfatter, joiker og duodji-utøver. Diktboka inneholder så mye følelser som hun formidler gjennom diktene sine til lesere, på en ypperlig måte.

Karen Anne Buljo (1964) bor i Alta, og har skrevet barnebøker, ungdomsbøker, hørespill både for barn og voksne. Hun har også skrevet et teaterstykke for barn, diktbøker for ungdom og voksne, samt en reiseskildring. I tillegg er hun lærebokforfatter.

Oassi su bibliografiijas

Pelle njoammil – Gullogovva
Stephen Borrough – iGirji
Pelle Njoammil – Juovllat Sáttomiellis
Guovssu guovssahasat

Link

Kontakt