Lettleste bøker på lule- og sørsamisk

Låhkåmtjiehka – Dásse 6–7

Lohkemekråane – Daltese 6–7

Davvi Girji har utgitt lettleste bøker for nivå 6–7.


Lettleste bøker er på ulike nivåer når det gjelder vanskelighetsgrad, og er beregnet for barn som holder på å lære seg å lese.

De laveste nivåene er enklest med kortest tekst, mens de høyeste nivåene har lengre tekst.

Lettleste bøker inneholder både korte fortellinger og faktatekster.

I hver boks er det 2 nivåer.

utvalgte lulesamiske lettleste hefter

utvalgte sørsamiske lettleste hefter

Kontakt