Sommerferie

15. juli–9. august

Ordrer effektures ikke.

Nytt samiskverk for mellomtrinnet

Máhttolokten 2013

Språkboka for 7 trinn består av tekster, bilder og eksempler som skal hjelpe elevene til helhetlig forståelse om språktemaene.

Hvert kapittel starter med målsetting og avsluttes med «Kan du?»-øvelser.

Gjennom dette kan elevene reflektere og evaluere sin egen læring og se om de har oppnådd målene i kapittelet.

Tilhørende arbeidsbok består av øvelser knyttet til språktemaene i språkboka.

Elevene kan skrive rett i boka.


Giellabálggis-læreverket for mellomtrinnet dekker kompetansemålene i læreplanen for samisk som førstespråk etter 7. trinn.

Giellabálggis-temaene dekker både de muntlige- og skriftlige kommunikasjonsmålene, og språk-, kultur- og litteraturmålene.

Elevene får anledning til å øve gjennom ulike metoder.

Felles samtale om temaene står sentralt i læreverket, i tillegg til individuelle-, par- og gruppeoppgaver.

Giellabálggis-nettressurs utgis i 2019.

Forfattere

Kirsten Anne Grethe Eira

Kirsten Anne Grethe Eira

Er født i 1967 og er oppvokst i en reindriftsfamilie fra Kautokeino.

Hun har lærerutdannelse fra Samisk høgskole og videreutdanning både fra Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

Hun har jobbet som lærer og i administrasjonen på Kautokeino barneskole siden 1992.

Hun har også jobbet som lærer i Harstad kommune.

Hun har lang erfaring som samisklærer på mellomtrinnet og har i mange år jobbet systematisk med å utvikle elevenes lese- og skrivekompetanse.

Dette er hennes første læremiddel som hun har forfattet.

Karen Anne Sara Utsi

Karen Anne Sara Utsi

Er født i 1971 og er fra Kautokeino.

Hun har lærerutdannelse fra Samisk høgskole og videreutdanning både fra Samisk høgskole og Høgskolen i Volda.

Hun har jobbet i mange år med faget samisk, og bl.a. oversatt lærebok i samfunnsfag for videregående trinn fra norsk til samisk.

Hun har også journalistutdannelse og -erfaring.

Hun har jobbet de siste årene som samisk lærer på Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino.

I dag jobber hun som menighetspedagog i Kautokeino.

Kontakt