Lese- og språkbøker på lager igjen!

Nå er Táhppán Siun og Ulun Dulun lese- og språkbøker på lager igjen!

Táhppán Siun og Ulun Dulun læreverk dekker kompetansemålene etter 4. trinn i samisk som førstespråk.


Boađe 12 lærebøker finnes også på lager igjen!

Boađe 12 dekker kompetansemålene nivå 1–2 i samisk som andrespråk.

Ulun Dulun – Lohkangirji

I nettbutikken

Ulun Dulun – Lohkangirjii bargogirji

I nettbutikken

Ulun Dulun – Giellagirji

I nettbutikken

Boađe! – Ohppiidgirji 1

I nettbutikken

Boađe! – Ohppiidgirji 2

I nettbutikken

Boađe! – Bargogirji 2

I nettbutikken

Táhppán Siun – A lohkangirji

I nettbutikken

Kontakt