Sørsamisk læremiddel for samisk som andrespråk i henhold til læreplanen for samisk 4

Eeremes saemiestidh 2

Eeremes saemiestidh 2 bygger videre på Eeremes saemiestidh 1.

Boka passer for videregående elever og også for voksenopplæringen.


Boka inneholder både lesetekster, oppgaver, grammatikk og ordliste.

Eeremes saemiestidh 2 legger fortsatt vekt på dagligdags kommunikasjon i henhold til læreplanens mål.

Målet er at elever skal føle at de begynner å kunne kommunisere på samisk.

Allsidige oppgaver aktiviserer elevene og gir muligheter for differensiering og gøy og lett språkopplæring. Gjennom repetisjoner vil språkkunnskapene etableres.

Elevene skal i stor grad kunne jobbe selvstendig. Det betyr at elevene kan jobbe med ulike temaer innenfor ett kapittel. Man trenger ikke å gjøre alle oppgavene i ett kapittel, og man kan allikevel oppnå målene for kapittelet.

Kapitlene i boka har en klar progresjon for læring av ord, uttrykk og grammatikk.

Læremiddelet har også en lærerveiledning og nettressursen kommer i løpet av 2024.

s. 106–107

s. 6–7

s. 170

Kontakt