Nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024

Saia Stueng
Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii

Hamburgerprinseassá – Eallá dušše oktii er en ungdomsroman som tar leseren med inn i en samisk ungdoms hverdag. Med EDO eller YOLO-mentaliteten lar Stueng oss bli kjent med Máren og hennes opp- og nedturer.

Leseren får et nært og personlig perspektiv på hvordan spiseforstyrrelser kan dominere tanker og atferd, og hvordan noe så grunnleggende som mat kan bli et redskap for å håndtere følelsesmessige utfordringer. Stuengs skildring er både rå og følsom, og gir et verdifullt bidrag til forståelsen av spiseforstyrrelser blant ungdom.

Forfatteren har en utmerket fortellerkunst og håndterer viktige temaer som ungdom kan kjenne seg igjen i og lære noe av. Saia Stuengs evne til å fange essensen av ungdomstiden er bemerkelsesverdig. Hun skildrer Márens indre og ytre kamper med en autentisitet som gjør at leseren ikke bare forstår, men også føler hovedpersonens smerte og håp. Gjennom et språk som vibrerer av ungdommelig energi og samtidig bærer modenhetens tyngde, formidler Stueng kompleksiteten i det å vokse opp i dagens samfunn. Drivet i Márens opp- og nedturer holder leseren fanget i Sápmi fra mørketiden gjennom vinteren til påskens festligheter.

Romanen utfordrer det samiske samfunnet ved å ta opp vanskelige, men gjenkjennelige temaer som spiseforstyrrelser, selvhat, kjærlighet til samme kjønn, traumer, seksuelle overgrep og digital mobbing. Boken er en viktig stemme i samtiden, som ikke bare adresserer spesifikke utfordringer i samisk ungdomsliv, men også de universelle utfordringene unge mennesker møter i søken etter sin plass i verden.

Forfatter

Saia Stueng (f. 1993) fra Karasjok i Norge har mastergrad i samisk litteraturvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet. Nå er hun doktorgradsstipendiat ved Sámi Allaskuvla / Samisk Høgskole i Kautokeino. Hun har jobbet som samisklærer på videregående skole og har deltatt på Samisk forfatterforeningens og Sametingets forfatterstudium. Stueng debuterte med Hamburgerprinseassa i 2017. Hamburgerprisneassa – Eallá dušše oktii er den andre boken om hovedpersonen Máren og kan leses uavhengig av den første.

Link

Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024

Kontakt