Aaaaoooouuu

Vilge

Hvorfor uler ulven? Hvorfor er ulven et flokkdyr, og hvorfor kan vi noen ganger høre om enslige streifende ulver? Er ulv farlig? Du får svar på mange av spørsmålene i den nye boka om ulvevalpen Vilge.


Ny fagbok for barn

Gumpevielppis Vilge
Tittel Gumpevielppis Vilge
Forfatter Ellen Anne Sara Gaup
Illustratør Elisabeth Årebrot Madsen
Målgruppe 7–9 jagi

Ulven har alltid vært et dyr mennesker ikke har vært så begeistret for, særlig de som har jordbruk eller reindrift som næring. Ulven er et rovdyr. I en ulveflokk er det mange ulver, og de kan drepe mange sauer og rein. Denne boka har som mål å fortelle om ulven og ulvens levemåte og hvordan de jakter i flokk og alene. Ulven er en del av økosystemet og er viktig, da den er med på å holde hjortedyrbestanden stabil.

Muntlig fortellertradisjon går i arv

Ellen Anne Sara Gaup liker å skrive fortellinger om dyr, og gjennom fortellingene lærer hun barna om naturen og dyrene i nærområdet vårt. Hun har tidligere gitt ut Rágo ja Skireáhkku (2007), Niillas ja Báktestálu noaidelávži (2012) ja Miesážis rávis boazun (2021). Denne gangen forteller hun om ulvevalpen Vilge, som blir født i en skog.

Vilge lever sammen med flokken sin som består av foreldre og søsken. Etter hvert som han blir større, får han bli med på jakt. Først lærer han å jakte på mus og småvilt, så lærer han å jakte på større dyr som rein og elg. Ulveflokken vandrer fra område til område gjennom hele året, og slik blir Vilge kjent med reviret deres. Når Vilge blir stor og klarer seg uten mor og far, må han forlate ulveflokken. Vilge drar på vandring og må klare seg alene. Han lærer seg raskt hvem han må passe seg for aller mest. Under vandringen blir han kjent med en hunnulv som han begynner å jakte i lag med, og som han danner sin egen ulveflokk med.

At denne boka er skrevet som en fortelling, gjør at vi blir kjent med ulvene på en helt annen måte enn hvis vi bare hadde lest fakta om ulv. Forfatteren har personalisert ulvene, og dette er med på å forklare hvorfor ulven kan være menneskets store fiende og hvorfor menneskene er ulvens største fiende. Ulvenes gang går videre og det samme skjer med den samiske muntlige fortellertradisjonen.

Kontakt