Musihkka 3

Musihkka 3

Musihkka 3 er et læreverk for småtrinnet. Musihkka 3 er den andre boken i serien, og dekker kompe­tanse­mål­ene etter 4. klassen.

Læremiddelserien i musikk skal bidra til å beskrive de samiske tradi­sjon­elle arbeider og samers mang­foldige natur og kultur.


Musihkka 3 er en farge­rik engangs bok med ulike temaer. Boken har tegne-, lese-, skrive og munt­lige aktivi­teter. Elev­ene utvik­ler kompe­tanse i joik, sang, spill og dans, i å lage musikk og i å forme og for­stå et mang­fold av uttrykk.

Læremiddelserien består av:

  • Musihkka 1–2
  • Musihkka 3
  • Musihkka 4
  • Musihkka nettressurs
  • Musihkka lærerveiledning

Kontakt