Musihkka 1–2

Musihkka 1–2

Musihkka er et lære­verk for små­trinnet. Musihkka 1–2 er den første boken i serien, og dekker kompe­tanse­målene etter 2. klasse­trinn.

Lære­middel­serien Musihkka skal bidra til å beskrive de samiske tradi­sjo­nelle arbeider og samers mang­foldige natur og kultur.


Musihkka 1–2 er en farge­rik engangs­bok med ulike temaer. Boken har enkle tegne-, lese-, skrive- og munt­lige aktivi­teter. Elev­ene utvik­ler kompe­tanse i joik, sang, dans og i å spille instru­menter. Videre utvik­les kompe­tansen i å lage musikk og i å forme og for­stå et mang­fold av uttrykk.

Læremiddelserien Musihkka består av:

  • Musihkka 1–2
  • Musihkka 3
  • Musihkka 4
  • Musihkka nettressurs
  • Musihkka lærerveiledning

Forfattere

Anthoni Hætta
Berit Dagny Johnsen

Kontakt