#giellaspáiddar 1 digital bok

Den digi­tale boka#giellaspáiddar 1 er et lære­mid­del for elever på Vg1 med nord­samisk som første­språk.

Fag­inn­holdet og eksem­pel­tekst­ene er lest inn som lyd­fil, og boka har også til­leggs­res­sur­ser.

Boka er i tråd med lærep­lanen Fagfornyelsen 2020 og pas­ser både for studie­for­bered­ende og yrkes­fag­lige utdan­nings­pro­gram­mer.


#giellaspáiddar 1:s har 9 kapit­ler med fag­inn­hold, eksem­pel­tekster og vari­erte opp­gaver. 10. Kapit­tel inne­holder en tekst­sam­ling med der man kan velge noen temaer og litte­rære perio­der.

#giellaspáidar 1:ii inne­holder:

  • en digi­tal bok der inn­holdet er lest inn som lyd­fil, og som inne­holder til­leggs­res­sur­ser (brettboka.no)
  • en res­surs­side med lærer­vei­led­ning, til­leggs­tekster og opp­gaver som kan til­pas­ses under­vis­ningen (kunnskap.no)
  • en bok med fag­innhold, mye opp­gaver og tekster i ulike sjangre.

Forfattere:

Mette Anti Gaup

Mette Anti Gaup

Anne Marit Guttorm Eira

Anne Marit Guttorm Eira

Inga Ravna Eira

Inga Ravna Eira

Risten Elle Sara

Risten Elle Sara

Anne Randi Solbakken

Anne Randi Solbakken

Saia Stueng

Saia Stueng

Kontakt