Autorisert publiseringskanal for vitenskapelige publikasjoner

Davvi Girji er autorisert som vitenskapelig publiseringskanal med klassifisering på nivå 1. Dette betyr bl.a. at fagansatte på høgskoler og universitet kan benytte vårt forlag til å utgi sine publikasjoner, og være sikret publiseringspoeng som er tellende i den forskningsbaserte tildelingen fra Kunnskapsdepartementet.

Har du et manus der kravene til en vitenskapelig publisering er innfridd, gir utgivelse gjennom Davvi Girji publiseringspoeng på nivå 1 i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem.

Kontakt