Koronavirus

Informasjon til besøkende

Vi tar ikke imot gjester for å forhindre smitte av koronaviruset.

Ta kontakt pr. telefon eller e-post.

Hold avstand!

Brenner du for litteratur?

skrive

Vil du anmelde produkter som vi har produsert?

Bestill produktet som du ønsker å anmelde ved å sende e-post til davvi@davvi.no med følgende opplysninger:

  • navn
  • adresse
  • produktets navn og ISBN

At produktet sendes til anmeldelse, forutsetter at du sender oss anmeldelsen som e-post til davvi@davvi.no.

Forlaget har rett til å publisere anmeldelsen i forbindelse med markedsføring.

Kontakt