Beroštat go girjjálašvuođas?

skrive

Háliidat go árvvoštallat buktagiid maid mii leat buvttadan?

Diŋgo buktaga maid háliidat árvvoštallat e-poastta bokte davvi@davvi.no. Čále čuovvovaš dieđuid e-postii:

  • namma
  • čujuhus
  • buktaga namma ja ISBN

Buktaga sádden árvvoštallamii eaktuda ahte sáddet midjiide árvvoštallama e-poastta bokte davvi@davvi.no.

Lágádusas lea vuoigatvuohta almmuhit árvvoštallama márkanastima oktavuođas.

Oktavuohta