Čállinmielas

Ammal don liikot čállit?

Davvi Girji lea álo mielas oažžut ođđa mánusiid árvvoštallamii ja ohcá ođđa čálliid.

Mo dagat

Mánussádden

MMánus ferte leat čállon dihtoriin, ja millosepmosit beannot linnjágaskkain. Sádde vel dieđuid iežat ja mánusa birra. Mii háliidat millosepmosit diehtit leat go sádden mánusa máŋgga lágádussii oktanaga. Mii háliidit mánusa digitálahámis. Muitte almmuhit nama, čujuhusa, telefonnummara ja e-poastačujuhusa.

Árvvoštallanáigi

Mii addit vástádusa nu johtilit go vejolaš ja maŋimustá jahkebeali sisa. Čálus árvvoštallo dan vuoru mielde mo bohtet lágádussii. Mii eat sádde mánusa ruovttoluotta dutnje. Ale sádde originála midjiide.

Hálidat go oahpponeavvočállin?

Davvi Girji oahpponeavvočállit leat iežaset suorggi áššedovdit ja hárjánan pedagogat geat dovdet mánáidgárddi ja skuvlla dárbbuid.

Davvi Girji ohcá áŋgiris oahpponeavvočálliid. Jus beroštat oahpponeavvoráhkadeamis dahje jus dus ležžet oahpponeavvoidéat, de váldde oktavuođa minguin.

Autoriserejuvvon almmuhankanála dieđalaš almmuhemiide

Davvi Girji lea autoriserejuvvon almmuhankanála dieđalaš almmuhemiide mat čállái addet gealbbu. Davvi Girji lea dohkkehvvon klassifiseremiin 1-dássái. Dát mearkkaša ee. ahte allaskuvllaid ja universitehtaid fágabargit sáhttet Davvi Girjji bokte almmuhit duktanvuđot almmuheamiid ja sihkkarastit almmuhančuoggáid mat lohkkojuvvojit Diehtodepartemeantta dutkanvuđot juolludemiin.

Liŋka NSD almmuhankanálaid várdosii.

Jus dus lea manus mii gokčá dieđalaš almmuhemiid gáibádusaid, addá Davvi Girjji bokte almmuheapmi almmuhančuoggáid 1-dási mielde Diehtodepartemeantta ruhtadanvuogádagas.

Illudit lohkat du čállosa!

Dearvvuođaiguin
Davvi Girji

Oktavuohta