Geasseluopmu

suoidnemánu 15. b.–borgemánu 9. b.

Diŋgojumit eai doaimmahuvvo.

Personvernerklæring for Davvi Girji

(ver. 22.06.18)

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Davvi Girji AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

I de tilfeller vi er rettslig forpliktet til det, så lagrer vi også personnummer og bankkontonummer (salg av varer eller kjøp av tjenester).

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg (oppfylle avtale om kjøp av varer fra vårt varesortiment, oppfylle avtale om medlemsskap for nyhetsbrev og oppfylle avtale om kjøp av tjenester).

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via nettbutikk, e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i vår nettbutikk i forbindelse med ditt kjøp eller som du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Ved å takke ja til vårt nyhetsbrev, blir angjeldende opplysninger lagret.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post davvi@davvi.no
Postadresse
Davvi Girji AS
Postboks 13
9735 Karasjok

Oktavuohta