Sørsamisk læremiddel for samisk som andrespråk i henhold til læreplanen for samisk 4

Eeremes saemiestidh 2

Eeremes saemiestidh 2 bygger videre på Eeremes saemiestidh 1.

Boka passer for videregående elever og også for voksenopplæringen.

Les mer …

Siesá biigá (Hjelperen)

Siesá biigá

I romanen Siesá biigá (Hjelperen) spinner historien rundt opplevelser om uforklarlige hendelser /episoder både i tantens hus og i den gamle låven når Kari passer på huset til tante Berit i sommerferien.

De uforklarlige hendelsene gjør Kari usikker og redd, og når hun får kjennskap til at det finnes healer/helbreder i området, Per som er langt over 90 år, så oppsøker hun Per og ber om hjelp til å overvinne redselen sin etter det hun opplevde med Erik og etter de opplevelsene hun opplevde på gården, der hun både hørte og så uforklarlige ting.

Les mer …

Nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024

Saia Stueng
Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii

Les mer …

Aaaaoooouuu

Vilge

Hvorfor uler ulven? Hvorfor er ulven et flokkdyr, og hvorfor kan vi noen ganger høre om enslige streifende ulver? Er ulv farlig? Du får svar på mange av spørsmålene i den nye boka om ulvevalpen Vilge.

Les mer …

Boklansering

Nieguin nieiddaid niegut

Nieguin nieiddaid niegut
(I drømmene finnes jentenes drømmer)

Davvi Girji arrangerer boklansering på Litteraturhuset, Berner-salen den 27.10.23 kl. 1800.

Gratis inngang. Velkommen.

Med boka Nieguin nieiddaid niegut (I drømmene finnes jentenes drømmer) gir forfatter Karen Anne Buljo, stemme til kvinnene slik at deres historier og opplevelser ikke skal skjules, ikke skal bli borte eller glemmes.

Les mer …

Musihkka 3

Musihkka 3

Musihkka 3 er et læreverk for småtrinnet. Musihkka 3 er den andre boken i serien, og dekker kompe­tanse­mål­ene etter 4. klassen.

Læremiddelserien i musikk skal bidra til å beskrive de samiske tradi­sjon­elle arbeider og samers mang­foldige natur og kultur.

Les mer …

OđđaNy barnebok med joik

Elle Minná murjemin

Elle Minná og Čebo skal ut å plukke bær. På turen ser de en elg, som blir skremt og løper i et tre. Heldigvis er Elle Minná løsningsorientert og vet hvordan hun skal få elgen til å våkne igjen.

Når det begynner å skumre, vender Elle Minná og Čebo hjemover med tunge bærspann. I det fjerne hører de skummel uling. Hvordan skal de komme seg velberga hjem nå?

Les mer …

Musihkka 1–2

Musihkka 1–2

Musihkka er et lære­verk for små­trinnet. Musihkka 1–2 er den første boken i serien, og dekker kompe­tanse­målene etter 2. klasse­trinn.

Lære­middel­serien Musihkka skal bidra til å beskrive de samiske tradi­sjo­nelle arbeider og samers mang­foldige natur og kultur.

Les mer …

Mary Ailonieida Sombán Mari er nominert til Nordisk Råds Barne- og ungdoms litteraturpris for 2023

Forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari

Forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari
Foto-collage: Ánde Somby

Arve­dávge­rii­kii er nomi­nert til Nord­isk Råds Barne- og ung­doms­lit­tera­tur­pris for 2023.

Nu blir det fest!

Her hvor vi bor, har alt en farge, men hvordan er fargenes egen joik?

Bli med, vi drar på besøk til fargenes rike; Regnbueriket der nettene, musikken, joiken og karamellene er i alle regnbuens farger.

Les mer …

#giellaspáiddar 1 digital bok

Den digi­tale boka#giellaspáiddar 1 er et lære­mid­del for elever på Vg1 med nord­samisk som første­språk.

Fag­inn­holdet og eksem­pel­tekst­ene er lest inn som lyd­fil, og boka har også til­leggs­res­sur­ser.

Boka er i tråd med lærep­lanen Fagfornyelsen 2020 og pas­ser både for studie­for­bered­ende og yrkes­fag­lige utdan­nings­pro­gram­mer.

Les mer …

Helter og skurker i Sápmi

Romanen Suoládeapmi skild­rer en kamp mel­lom det gode og det onde på en måte en sjel­den ser i vok­sen­lit­tera­turen.

Les mer …

Čále fal!
(Kom igjen, skriv!)

200 ideer, tips og begynn­elser til deg som liker, elsker eller bare har lyst til å prøve å skrive!

Les mer …

Kontakt