OđđaNy barnebok med joik

Elle Minná murjemin

Elle Minná og Čebo skal ut å plukke bær. På turen ser de en elg, som blir skremt og løper i et tre. Heldigvis er Elle Minná løsningsorientert og vet hvordan hun skal få elgen til å våkne igjen.

Når det begynner å skumre, vender Elle Minná og Čebo hjemover med tunge bærspann. I det fjerne hører de skummel uling. Hvordan skal de komme seg velberga hjem nå?

Les mer …

Musihkka 1–2

Musihkka 1–2

Musihkka er et lære­verk for små­trinnet. Musihkka 1–2 er den første boken i serien, og dekker kompe­tanse­målene etter 2. klasse­trinn.

Lære­middel­serien Musihkka skal bidra til å beskrive de samiske tradi­sjo­nelle arbeider og samers mang­foldige natur og kultur.

Les mer …

Mary Ailonieida Sombán Mari er nominert til Nordisk Råds Barne- og ungdoms litteraturpris for 2023

Forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari

Forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari
Foto-collage: Ánde Somby

Arve­dávge­rii­kii er nomi­nert til Nord­isk Råds Barne- og ung­doms­lit­tera­tur­pris for 2023.

Nu blir det fest!

Her hvor vi bor, har alt en farge, men hvordan er fargenes egen joik?

Bli med, vi drar på besøk til fargenes rike; Regnbueriket der nettene, musikken, joiken og karamellene er i alle regnbuens farger.

Les mer …

#giellaspáiddar 1 digital bok

Den digi­tale boka#giellaspáiddar 1 er et lære­mid­del for elever på Vg1 med nord­samisk som første­språk.

Fag­inn­holdet og eksem­pel­tekst­ene er lest inn som lyd­fil, og boka har også til­leggs­res­sur­ser.

Boka er i tråd med lærep­lanen Fagfornyelsen 2020 og pas­ser både for studie­for­bered­ende og yrkes­fag­lige utdan­nings­pro­gram­mer.

Les mer …

Helter og skurker i Sápmi

Romanen Suoládeapmi skild­rer en kamp mel­lom det gode og det onde på en måte en sjel­den ser i vok­sen­lit­tera­turen.

Les mer …

Čále fal!
(Kom igjen, skriv!)

200 ideer, tips og begynn­elser til deg som liker, elsker eller bare har lyst til å prøve å skrive!

Les mer …

Kontakt