Johkafanas-plakat

I for­bind­else med sam­isk språk­uke har Davvi Girji laget Johkafanas-pla­kat­en.

Plakaten Johkafanas kan man henge på veg­gen og sam­tid­ig lære elve­båt­ter­mi­no­lo­gi.

Les mer …

Čoalkkehii uksii!

(Det banket på døra!)

Sárá, Sunná, Ovllá og Jánoš lå og sov da det plutselig banket på døra. De hørte at det var folk utenfor. En politimann sto utenfor og ba om at noen av barna skulle gå og sjekke om det var fremmede personer i kjelleren deres. Sunná og Jánoš gikk ned. Sunná tok med seg en klubbe, men det var ingen der.

Les mer …

Gi barna en lærerik og morsom sommeropplevelse

Forskerfabrikken – Energimysteriet

Vi er stolt støtte­spiller av Forskerfabrikkens Sommerlab som arran­ge­res over fem dager i sommer­ferien.

Les mer …

Verdens bokdag – sett av tid til e-bøker

Máilmmi girjebeaivi 23.04.2021

Bokdagen markeres den 23. april hvert år. Davvi Girji har utgitt mange e-bøker som du kan finne i nettbokhandelen og det kommer stadig flere til etter hvert. Du kan også forhøre deg om e-bøker hos ditt bibliotek.

Les mer …

Kirste Paltto og Laila Labba (ill.) er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2021

Girječálli Kirste Paltto
Forfatter Kirste Paltto
Foto: Kimmo Pallari, Roifoto
Sárgu Laila Labba
Illustratør Laila Labba
Foto: June Bjørnback

Jođašeaddji násti er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2021.

Nå har Kirste Paltto skrevet en ny bok om en ny underlig reise der Ritni ja Urbán snart får bli med den reisende stjernen langt avgårde, helt til universet, der det bor et troll med fire hoder og en måne-fisle.

Laila Labba har ilustrert boka.

Les mer …

Inga Ravna Eira er nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2021

Gáhttára Iđit er nomi­nert til prisen for beste bok for voksne i 2021.

Inga Ravna Eira

Foto: Michal Aase / Davvi Girji

Forfatter Inga Ravna Eira har fulgt spor­ene bak­over i tid, for å finne verdier som kan trøste oss og få oss til å føle oss trygge.

Les mer …

Fra viddas idyll til slagmarken

– I august 1939 hadde jeg avtjent min verne­plikts­tjeneste og kunne reise hjem til Kautokeino. Men våren 1940 var jeg igjen på Altagård i full mili­tær ut­rust­ning. Nå var jeg ikke kommet hit for moro skyld og øvelser, men for å for­berede meg til krig!

Les mer …

Guovssu sitt nordlys
Boka er innkjøpt av Norsk Kulturråds innkjøpsordning i 2020

Guvssu sitt nordlys

Guovssu sitt nordlys (Guovssu guovssahasat) var nomi­nert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2020.

Les mer …

Ale vuollán fal!

… (Ikke gi opp!) – er bokas tit­tel, men også for­fat­ter­ens mantra etter at hun fikk det uønsk­ede bud­skapet fra legen.

Les mer …

Hvordan Kolasamene brukte vekstene som mat og medisin

Dette er en tema­bok om hvor­dan samene på Kola­halv­øya har høstet og frem­deles høster vekster som mat, medisin og annet.

Les mer …

Karen Anne Buljo er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2020

Guovssu guovssahas

Guovssu guovssahas («Nordlysets farger») er nominert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2019.

Guovssu guovssahas («Nordlysets farger») er en spennende samisk mytologisk fortelling om «det farlige lyset».

Sámi Siida familien består av far, mor, storebror Joret, søster Risten og lillebror Guovssu. En kveld da barna skulle legge seg, måtte begge foreldrene kjøre til reinflokken. Barna skulle sove alene og de eldste fikk formaninger om at de ikke fikk lov å slippe inn noen.

Les mer …

Ingá Elin Marakatt debuterer med ungdomsromanen Sáve Sápmi

Vi blir vi kjent med 12-årige Sáve og Nils som bor i Ađevuopmi. Her møtes samisk tradisjonell levemåte med den moderne. Plutselig forandres alt i den lille bygda når mor mister jobben. Jerven herjer i reinflokken og det snør mere enn vanlig. Hvordan skal reinen overleve vinteren? Sáves mor Ellen Marizza har begynt å blogge, og snart tar sosiale medier all hennes tid. Sáve vil at alt skal bli slik som det var, men alt blir bare verre.

Les mer …

Spenningsroman for ungdom

Møt William Wenton – verdens beste kodeknekker. Han bare vet det ikke ennå …

Les mer …

Godt nytt leseår!

Hvilke lesemål har du for det nye året?

Hva med disse to bøkene?

Eller så finnes det mange alternativer i vår nettbutikk.

En ny søvndyssende bok for barn

Elle Ele­fanten går igjen­nom den magiske skogen som leder til søvn. På veien til sove­plassen møter hun ulike even­tyr­fi­gurer.

Les mer …

Realfagsord på samisk og norsk

Realfags­termer er en applika­sjon som inne­holder ord innen­for real­fag både på norsk og samisk. Dette er et hjelpe­middel som fremmer bruken av samisk som fag­språk både i under­vis­ningen og ellers. Også språk­arbeidere, tolker og de som holder på å lære seg samisk, har nytte av den.

Apple App Store
Google Play

Les mer …

Geađgeloddi («Steinfuglen»)

I denne novelle­samlingen svinger forfatter Risten Sokki seg gjennom novellene fra Pil og bue til Same­tinget, hun spiler ulve­skinnet fast i veggen, knuser stein­fuglen, forbarmer seg over et høst­barn og for­banner de jævla adjek­tivene. Deretter besøker hun fisker­mannens datter og flyr igjen høyt opp under Aurora Borealis, før hun lar seg falle ned og lander på roten av Gassa­njárga, der hun undrer seg over pakken som Post-Hans leverer og drømmer om Álle­geađgi.

Les mer …

Den storslåtte elgjakta som aldri tar slutt

Sámi almmi máidnasat («Fortellinger om den samiske himmelen») inneholder ei lita bok og spillkort om stjernehimmelen og dens fenomener. Jakta på den store elgen er hovedfortellingen i boka. Med boka og kortene ønsker vi å gjøre folk kjent med denne stjernehimmelen, for den er helt ulik fra andre folkeslag rundt oss. Boka inneholder opplysninger og fortellinger om den samiske stjerne­himmelen, og gjennom spill­kortene lærer man navn og fenomener på samisk. Kort­spillet gjør folk kjent med den samiske stjerne­himmelen på en fornøyelig måte, nemlig gjennom tradi­sjonelt kort­spill.

Les mer …

En søvndyssende bok for barn

Kalle Kanin er trøtt, men får ikke sove. Da går mamma og Kalle til Onkel Gjesp for å få hjelp. Han kan nemlig få alle til å sove!

Les mer …

Lieđđi Sámecus
(Jeg, blomsten Sámecus)

Ny novellebok for voksne.

Kirste Paltto har igjen gløttet i sin skattekiste av samisk mytologi, myter og fortellinger, og hun har brukt denne kunnskapen i novellene for voksne.

I sine 8 noveller for voksne, har forfatter Kirste Paltto ulike samfunnsspørsmål som tema.

Les mer …

Karen Anne Buljo er nominert til Nordisk Råds barne- og ungdoms litteraturpris 2019

Šiellaspeajal (Ikonene i speilet) er nominert til prisen for beste barne- og ungdomsbok i 2019.

Inga Ravna Eira

Foto: Marie Louise Somby, Árvu

Forfatter Karen Anne Buljo viser sine mangfoldige kunstneriske evner gjennom mytiske dikt der hun beskriver mytiske vesener med elementer fra bl.a. sjamanismen. Gjennom diktene sine ærer og akter forfatteren sine områder og folk, og hun beskriver også ulike sider ved kjærligheten i diktene sine. Forfatteren skriver også eksistensielle dikt der hun beskriver menneskets ulike sider. Forfatteren leker med ord og alitterasjoner i diktene sine.

Les mer …

Inga Ravna Eira er nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2019

Ii dát leat dat eana

Ii dát leat dat eana (Dette er ikke den jorda) er nominert til prisen for beste bok for voksne i 2019.

Inga Ravna Eira

Foto: Michal Aase / Davvi Girji

Inga Ravna Eiras diktfortelling om gudinnen Uksáhkká sine fortvilte rop til Solens, eller jordas barn, som ikke lenger hører henne. Hun har kommet opp til en jord som hun ikke kjenner igjen, slik den en gang var.

Les mer …

Gággi og Giellabálggis lærebøker på lager

Gággi 3–5 og Giellabálggis 5 lærebøker er på lager igjen!

Les mer …

Lettleste bøker på lule- og sørsamisk

Låhkåmtjiehka – Dásse 6–7

Lohkemekråane – Daltese 6–7

Davvi Girji har utgitt lettleste bøker for nivå 6–7.

Les mer …

Sørsamisk grammatikk som e-bok!

Endelig er Sørsamisk grammatikk av Lajla Mattsson Magga og Ole Henrik Magga tilbake på lager – nå som e-bok!

Les mer …

Ærlig talt! – om sannhet og løgn i livet og litteraturen

Symbolbilde Finnmark internasjonale litteraturfestival 2018

Finnmark internasjonale litteraturfestival – Finnlitt – går av stabelen i Alta 31.10.–3.11.2018.

Blant en 40-talls aktører som deltar, finner vi også tre av Davvi Girjis forfattere: Karen Anne Buljo, Inghilda Tapio og Inga Ravna Eira.

Les mer …

Ii dát leat dat eana

Ii dát leat dat eana («Dette er ikke den jorda») er Inga Ravna Eiras diktfortelling som handler om gudinnen Uksáhká sitt fortvilte rop til Solens barn eller jordens barn, som ikke lenger hører henne. Hun har kommet ned til jorda som hun ikke kjenner igjen, slik den en gang var.

Les mer …

Nytt samiskverk for mellomtrinnet

Språkboka for 7 trinn består av tekster, bilder og eksempler som skal hjelpe elevene til helhetlig forståelse om språktemaene.

Hvert kapittel starter med målsetting og avsluttes med «Kan du?»-øvelser.

Gjennom dette kan elevene reflektere og evaluere sin egen læring og se om de har oppnådd målene i kapittelet.

Tilhørende arbeidsbok består av øvelser knyttet til språktemaene i språkboka.

Elevene kan skrive rett i boka.

Les mer …

Lese- og språkbøker på lager igjen!

Nå er Táhppán Siun og Ulun Dulun lese- og språkbøker på lager igjen!

Táhppán Siun og Ulun Dulun læreverk dekker kompetansemålene etter 4. trinn i samisk som førstespråk.

Les mer …

Nye lettleste bøker til lesetrening

Davvi Girji har produsert lettleste bøker Lohkanfieski for nivå 2–3, nivå 6–7, nivå 8–9, nivå 10–11 og nå sist for nivå 4–5.

Les mer …

Kjente samiske eventyr for de minste

I aktivitetsboksen Ádji – Máinnasteapmi er det samlet 28 kjente samiske eventyr med fargerike bilder.

Les mer …

Šiellaspeajal («Amulettspeilet»)

Boka inneholder 65 dikt på nordsamisk.

De fleste diktene er mytiske dikt der forfatteren også har lagt til elementer fra bl.a. sjamanismen. Boka inneholder dikt om ære og aktelse, kjærlighetsdikt og andre eksistensielle dikt. Forfatteren leker også med ord og allitterasjoner.

Les mer …

Áige – Jeaggejávrri čiekŋalasat

Jeaggejávrri čiekŋalasat (‘Áige – Myrvannets dybder’) er en fortelling om Áiges reise i den samiske mytologiverdenen. I fortellingen får leseren være med når Áige konkurrerer med vårsolas første stråle og når Áige dukker ned i Dødsriket for å lete etter barndomsvennen sin. Reisen lykkes fordi Áige har god kjennskap til spøkelser, mytiske dyr og andre kraftfulle vesener.

Les mer …

Den kultursensitive samiske skolen

Kultursensitiiva sámi skuvla (‘Den kultursensitive samiske skolen’) tar for seg de samiske skolenes undervisningsopplegg i et kultursensitivt perspektiv. Boken presenterer og forklarer grundig om kultursensitiv forskning i den samiske skolen og legger frem forskningsresultater.

Les mer …

Lettleste bøker til lesetrening

Davvi Girji har produsert lettleste bøker for nivå 2–3 på lule- og sørsamisk. Davvi Girji har også under produksjon lettleste bøker for nivå 6–7, som utgis i 2018.

Les mer …

Kontakt