Davvi Girji

Your Shopping Cart
Your Cart is currently empty.

   

Home WebShop Special Books Gull, gråstein og grums 3 – Ei velsigning for landet?
English (United Kingdom)


Gull, gråstein og grums 3 – Ei velsigning for landet?
View Full-Size ImageIn Stock: 50+

Gull, gråstein og grums

Gull, gråstein og grums 3 – Ei velsigning for landet?

Eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid

Bokserien Gull, gråstein og grums kjem her med tredje bind. Første bindet tok for seg dei fem mest omstridde gruvene, og andre bindet såg meir generelt på driftsmetodar, lovverk, forvaltning og aktørar. Her ser vi på eit breitt utval av gruver i norsk historie, og ser at gruvedrifta har vore omstridd frå bøndene i Seljord jaga tyske gruvearbeidarar på 1500-talet og folket i Ballangen ifølgje segna slo i hel den onde gruveeigaren Bal.

I vår tid er det ikkje bare dei planlagte gruvene ved Repparfjorden og Førdefjorden som det er strid om. Det gjeld ei rekke gruveplanar, bl.a. fosfatgruve i Vestfold, ny titangruve i Rogaland, kvartsgruve på Saltfjellet og utviding av kvartsittgruve i Tana.

Boka forsøker gjennom eksempel frå heile landet å bidra til svar på desse spørsmåla:

  • Har det vore vanlig at gruver har blitt ført tilbake til naturen etter nedlegging, eller er det vanlige at skrot og forureining blir verande I hundrevis av år?
  • Har dei fleste som har investert i gruvedrift tent gode pengar på det, eller har konkurs og ruin vore vel så vanlig?
  • Har gruvedrift gitt varig rikdom til lokalsamfunna eller har det vel så ofte endt med fråflytta spøkelsesbyar?
  • Kva har vore drivkrafta bak gruveetableringane – vanlige folk sine behov for metall og mineral eller opprustning og krig?
  • Blir miljøskadene ved gruvedrift etter kvart mindre eller større?

Med bakgrunn i det som kjem fram her og i tidligare bind om miljøskadene ved gruvedrift, spør vi til slutt kva som må til for å få ei mindre miljøskadelig drift, og avsluttar med forsøk på å skissere ein alternativ mineralpolitikk til dagens mineralstrategi.
Price per Unit: Kr. 250.00
Subcategory Social Studies
ISBN 9788232900756
Pages 247
Released 2017-08
Language Norwegian
Target Group Academy/University (20+)Digitála sátnegirji

533.davvi.no

Sajus web-portála

sajus-web

Archive

Writing desire

skrive

Is there a little author
in you?
Always wanted to
write a book?

Read more here

Are you passionate about literature?

Nieida calla

Would you like to review the products that we have produced?

Read more…

Contact Info

Davvi Girji as
Box 13
Ivvar Ivvar geavli 36
N9735 Karasjok
NORWAY
Phone: (+47) 78469500
E-mail: davvi@davvi.no
Bank transfer: 49011022137
IBAN: NO8649011022137
SWIFT: SNOWNO22

Newsletter


Navigation


Search Keyword
Category :
Subcategory :

Released :

Language :

Target Group :