Davvi Girji

Du gálvogore
Du gore lea guorus.

   

Home Neahttagávpi Fágagirjjit Omstridde gruver
Sami (Norway)


Omstridde gruver
Čájet stuorra govaVuorkkás: 50+

Svein Lund
Gull, gråstein og grums

Omstridde gruver

1. bind

Eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid

Bokserien Gull, gråstein og grums kjem her med første bind. Det tar for seg dei gruvene og gruveplanane i Noreg som har vore mest omstridde.

Vi startar i Guovdageaidnu på Finnmarksvidda med historia om koppar- og gullgruve i Biedjovággi, frå reindriftssamar fann kopparhaldige steinar, gjennom kortvarig drift og fram til kommunestyret i 2013 sa nei til å starte opp igjen.
I Kvalsund blei det først på 1900-talet sett igang ei rekke koppargruver. Sidan har det vore drift i fleire periodar, og no blir den største koppargruva i norsk historie planlagt her. Planen har møtt motstand, både mot deponering av avgangen i Repparfjorden og fordi reindrifta vil bli ramma.
I Sør-Varanger blei det starta jernmalmgruve i 1906. Heile tida har omlag halvparten av malmen enda som avgang til Langfjorden og Bøkfjorden. Etter gjenoppstarten av gruva har det særlig vore fokus på dei kjemikalia som følgjer avgangen.
I Sokndal i Rogaland har Titania AS drive uttak av ilmenitt sidan 1916. Avgangen har gått til Jøssingfjorden og Dyngadjupet, fram til deponeringa blei flytta på land, som resultat av langvarige miljøaksjonar.
I Naustdal i Sogn og Fjordane er det planlagt rutilgruve med dumping av 600 millionar tonn avgang til Førdefjorden. Strid om planen har ført til at det enno ikkje er gitt godkjenning.
For kvar av gruvene ser vi på kva alternativ som finst framover, og om det er mogleg å drive gruve på ein mindre miljøskadelig måte.

I seinare bind i denne serien vil vi sjå på fleire gruver og på utvinningsmetodar, miljøverknadar, lovverket, forvaltninga og aktørane i mineralutvinninga og debatten rundt denne.

Boka er på nynorsk.

Relevante linker:
Haddi: Kr. 250.00
Subcategory
ISBN 9788273745347
Pages 208
Released 2015-05
Language Norwegian
Target Group Academy/University (20+)Gullevaš buktagat


Digitála sátnegirji

533.davvi.no

Sajus web-portála

sajus-web

Arkiiva

Čállinmielas

skrive

Ammal don liikot čállit? Leago dus álo leamaš miella čállit girjji?

Loga eanet

Beroštat go girjjálašvuođas?

Nieida calla

Háliidat go árvvoštallat buktagiid maid mii leat buvttadan?

Loga eanet

Oktavuohta

Davvi Girji as
Postboks 13, Ivvar Ivvár geavli 36
N9735 Kárášjohka / Karasjok
NORWAY
Telefon: (+47) 78469500
E-mail: davvi@davvi.no
Bankgiro: 4901 10 22137
IBAN: NO8649011022137
SWIFT: SNOWNO22

Ođasreive

It sáhte dieđihit dása ovdal maŋŋá beassážiid, go dalle rahppojit ođđa neahttasiiddut.


Navigašuvdna


Ohcansátni
Kategoriija :
Subcategory :

Released :

Language :

Target Group :